PROF.DR.OSMAN CAVİT ÖZDOĞAN

1965 yılında Balıkesir’in Balya ilçesinde doğdum, ilkokulu Ankara Ertuğrul Gazi ilkokulunda, ortaokulu Ankara Anadolu Lisesinde, liseyi Ankara Fen Lisesinde bitirdikten sonra, 1983 yılında girdiğim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldum. !989 yılında asistan olarak başladığım Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalın’da 1994 yılında Dahiliye uzmanı, 1997 yılında Gastroenteroloji uzmanı, 2004 yılında Doçent, 2010 yılında ise Gastroenteroloji profesörü olmaya hak kazandım. 1998-1999 yıllarında Haydarpaşa GATA Gastroenteroloji kliniğinde Yedek Subay olarak askerlik görevimi gerçekleştirdim, 2001-2002 yılları arasında Barcelona Üniversitesi Hospital Clinic Hepatoloji Enstitüsünde araştırma fellow’u olarak çalıştım. 2004 yılında Doçent, 2010 yılında ise profesör olarak akademik çalışmalarıma devam ettim. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanlığı görevine atandım, 2011-2020 yılları arasında bu görevimi zevkle yerine getirdim, bu süre içinde ayrıca bir dönem Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim kurulu üyeliği, ve Endoskopi Ünitesi Şefliği görevlerini sürdürdüm. 2007-2013 yılları arasında 3 dönem Türk Karaciğer Araştırmaları yönetim kurulunda muhasip üyelik görevini yaptım.  Ayrıca 2016-2020 yılları arasında Türk Gastroenteroloji camiasının en önemli bilimsel dergisi olan Turkish Journal of Gastroenterology dergisinin baş editörlüğü görevini yürüttüm.

TIP ÖNCESİ EĞİTİM

İlk Okul                     : Ankara Ertuğrul Gazi ilköğretim Okulu,     1971-1976

Orta Okul                  : Ankara Atatürk Anadolu Lisesi,                 1976-1980

Lise                              : Ankara Fen Lisesi , Ankara,                        1980-1983.

TIP EĞİTİMİ           : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakütesi,         1983-1989

İHTİSAS                    : Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları,   1989-1994

ÜST İHTİSAS           : Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, 1994- 1997

İHTİSAS İÇİ EĞİTİM   : Tel Aviv Sacler Üniversitesi  Tıp Fakültesinde 3 ay Gastroenteroloji Eğitimi

ASKERLİK GÖREVİ       : GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği 1998-1999

YURTDIŞI ÇALIŞMA     :University of Barcelona, Department of Hepatology (Türk Gastroenteroloji Vakfı Bursu )  2001-2002

YABANCI DİL                   : İyi derecede İngilizce, Kamu Personeli Dil Sınavı  82 puan .

DOÇENTLİK                      :  27.04. 2004

PROFESÖRLÜK                : 13.1.2010

BİLİM DALI BAŞKANLIĞI: 2011-2020

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ: 2014-2016

TUKMOS ÜYELİĞİ: 2014-devam ediyor