Uluslararası Proje Katılımı

 1. Hepatorenal sendromda survival’a etki eden faktörler. Hiponatreminin önemi Liver Unit. Hospital Clinic. Institut D’Investigacions Biomèdiques August Pi-Sunyer (IDIBAPS), Barcelona, Proje sorumlu araştırmacı.
 2. Asitli ve sirozlu hastalarda radiokontrast maddelerin renal fonksiyonlara etkisi. Hospital Clinic. Institut D’Investigacions Biomèdiques August Pi-Sunyer (IDIBAPS), Barcelona, Projede yardımcı araştırmacı
 3. Satavaptan in the Prevention of Ascites Recurrence: a double-blind, randomised, parallel-group comparison of satavaptan at 5 to 10 mg daily versus placebo in the absence of diuretics in patients with recurrent ascites due to cirrhosis of the liver (EFC6682)
 4. A phase 2. Double-Blind, multi-center, randomized study comparing Tenofovir Disoproxil fumarate, Embtricitabine plus Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir in the treatment of Chronic Hepatitis B subjects with decompensated liver disease and in the prevention of Hepatitis B recurrence post-transplantation. GS-US-174-0108.
 5. A randomized, Double-Blind, controlled evaluation of Tenofovir DF versus Adefovir Dipivoxil for the treatment of Hbe Ag positive chronic hepatitis B. GS-US-174-0102
 6. Predicting Acute-on-Chronic Liver Failure in Cirrhosis (PREDICT) Study on behalf of the EASL-CLIF Consortium (2017 başlangıç)

Ulusal Proje Yöneticiliği

 1. Sirotik sıçanlarda hepatorenal sendrom modelinde endotelin-1 düzeyi ve endotelin- 1 reseptör antagonisti Bosentan’ın etkinliği. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi proje destekleme fonu.
 2. Varis kanaması geçirmiş siroz hastalarında aylık uzun etkili Sandostatin tedavisinin etkinliği. SAG-005/020103. (Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu destekli)
 3. Hepatosellüler karsinomalı vakalarda aflatoksine bağlı oluşan p53 kodon 249 mutasyon taraması. Tubitak projesi: SBAG-HD-57
 4. Hepatosellüler karsinomada prognoza etki eden faktörler; farklı evrelemer ve anjiogenetik faktörlerin etkisi. SAG-C-TUP-030408-0060 (Marmara Üniversitesi 3Bilimsel Araştırma Fonu destekli) (Annals of Hepatology dergisinde basımda)
 5. Türkiye’de Hepatit Prevalansı: Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği tarafından projelendirilmiştir. (TKAD projesi Sorumlu araştırmacı, 2010-2011)
 6. KARACİĞER FİBROZİSİNİ DEĞERLENDİRMEDE ÜÇ YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ; KOLLAJENİNİN BİLGİSAYARLI DİJİTAL İMAJ ANALİZİ, HİSTOPATOLOJİK SKORLAMA VE REAL-TIME TRANSIENT ELASTOGRAFİ ÖLÇÜMÜ. (Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu, 2013)