Yapılan Tezler

  1. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi: “İnsanda sıcak ve soğuk yutmanın özofagus motilitesi üzerine etkisi”. Tez danışmanı: Prof.Dr.Nefise Barlas Ulusoy, 1994.
  2. Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlık Tezi: “Deneysel hepatorenal sendrom modelinde endotelin-1 düzeyleri ve endotelin-1 reseptör antagonisti Bosentan’ın etkisi” Tez danışmanı: Prof.Dr. Nurdan Tözün, 1997.

 

Danışmanlık Yapılan Tezler

  1. Aidos Sykymbayev. Hepatosellüler Karsinomda prognoza etki eden faktörler: Farklı evrelemeler ve Anjiogenetik/Anti-anjiogenetik Faktörlerin etkisi. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, 2009
  2. KARACİĞER FİBROZİSİNİ DEĞERLENDİRMEDE ÜÇ YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ; KOLLAJENİNİN BİLGİSAYARLI DİJİTAL İMAJ ANALİZİ, HİSTOPATOLOJİK SKORLAMA VE REAL-TIME TRANSIENT ELASTOGRAFİ ÖLÇÜMÜ. Dr.Ender Güneş, Yan Dal Uzmanlık Tezi, Şubat 2014.
  3. KARACİĞER  FİBROZİSİNİN  DEĞERLENDİRİLMESİNDE NON-İNVAZİF YÖNTEMLERİN ÖNEMİ. Sertaç Durusoy, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. 2015-2016
  4. Kronik hepatıt b  hastalarında FARKLI İLAÇLARIN ANTİ-VİRAL TEDAVİ ETKİNLİĞİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER DR. ARASH TURANTIPTA UZMANLIK TEZİ İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK TEZİ.   Şubat 2017
  5. HEPATİK ENSEFALOPATİ TEDAVİSİNDE RİFAKSİMİN VE LAKTULOZ KULLANAN SİROZ HASTALARINDA BARSAK MİKROBİYOTA DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ. İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK TEZİ.  DR.ALİ ARINÇ HARMAN. 2020