Hakemli Ulusal Dergilerde Yayınlanmış İngilizce Makaleler

 1. Ersöz HÖ, Özdoğan O C, Ercan N, Akoğlu E. The efficacy of enalapril maleat therapy on the microalbuminuric  phase of diabetic nephropathy. Turkish Nephrology Dialysis and Transplantation Journal 1:76-82;1992.
 2. Ersöz HÖ, Özdoğan OC, Özener Ç, Ercan N, Akoğlu E. The role of endothelin in the development of diabetic nephropathy in NIDDM patients. Turkish Nephrology Dialysis and Transplantation Journal 3:70-75;1994.
 3. Tözün, A. Durademir, E. Avşar, O. Özdoğan, C. Kalaycı, E. Tankurt, N.B Ulusoy, N. Bekiroğlu. Prevalence of helicobacter pylori in endoscopists. Marmara Medical Journal; 10, 33-36, 1997.
 4. Kalaycı, O. Özdoğan, S. Küllü, N. Tözün, N.B. Ulusoy. Five cases of carcinoma of the papilla of vater with double primary malignacies and review of the literature. Marmara Medical Journal, vol 11, no:1, 1998.
 5. Ersöz, D. Gogas Yavuz, O. Özdoğan, Y. Budak, S. Akalın. The effect of losertan on plasma atrial natriuretic peptide levels in the diabetic rat model. Turkish Journal of Endocrinology and metabolism, vol 3, no:1, 17-22, 1999.
 6. Rasim Gençosmanoğlu, Orhan Şad, Erol Avşar, Hülya Över Hamzaoğlu, Osman Özdoğan, Cem Kalaycı, Nurdan Tözün. Percutaneous Endoscopic Gastrostomy: Results of 50 Cases. Marmara Medical Journal 13(4):212-218, 2000.
 7. Kırış, O. Özdoğan, E. Avşar, C. Kalaycı, N. Tözün, N.B Ulusoy. A case of glycogen storage disease type III: Marmara Medical Journal; 9, 28-31,1996.
 8. Oya Yönal, ramazan Kurt, Osman Özdoğan. Is tenofovir a drug of choise needing a rapid virologic response? Marmara Medical Journal, vol 26, no:1, 2013. 1: Yegin EG, Ozdogan OC. Partial virological response to three different nucleotide analogues in naive patients with chronic hepatitis B. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2014 Dec;13(6):602-11. PubMed PMID: 25475862.

 

Hakemli Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Türkçe Makaleler

 1. B. Ceyhan, T. Çelikel, M. Sungur, O. Özdoğan. Akut solunum yetmezliğinde noninvazif yüz maskesi yoluyla mekanik ventilasyon. Solunum dergisi 19, 240-247, 1994.
 2. O. Özdoğan, M. Sungur, B. Ceyhan, T. Çelikel. Kemik iliği nakli yapılan hastalarda saptanan akciğer komplikasyonları. Solunum 19,488-496, 1994.
 3. M. Sungur, O. Özdogan, B. Ceyhan, T. Çelikel. Mekanik ventilasyon uygulanan kronik obstrüktif akciğer hastalarında farklı akım paternlerinin solunum mekanikleri ve kan gazları üzerine etkileri. Solunum 19, 934-939, 1994.
 4. T. Çelikel, B. Ceyhan, M. Sungur, A. Sipahi, O. Özdoğan. Kronik obstruktif akciğer hastalığında ve astmada salmeterolün yeri. Solunum 19, 990-995, 1994.
 5. O. Özdoğan, A. Sadallah, G. Emirönal, B.C Yeğen, N.B. Ulusoy. Özofagus motilitesinin lümen içi sıcaklığı ile değişimi. The Turkish Journal of Gastroenterology vol  8,no 1, 52-56, 1997.
 6. A.K Gürbüz, R. Öztürk, Y. Yazgan, A.M. Özel, L. Demirtürk, O.C. Özdoğan, Ç. Başekim, S.N. Haskök. Kronik karaciğer hastalığında safra kesesi motilitesi, otonom nöropati ve düzeltilmiş QT intervali ilişkisi. Turkish J Gastroenterology, vol 10, no 3, 221-227, 1999.
 7. O.C. Özdoğan, A. Giral, F. Enç, N. İmeryüz, G. Taşan, D. Güney, E. Avşar, O.S. Gültekin, H. Çevik, N.B. Ulusoy, C. Kalaycı, N. Tözün. Akut peptik ülser kanamasında heater probe ve injeksiyon skleroterapisi tedavilerinin etkinliğinin plasebo ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Endoskopi, Cilt 11, Sayı 1, 6-11, 2000.
 8. Çiğdem Ataizi Çelikel, Osman Özdoğan, Funda Eren, Erol Avşar. Kronik C hepatit olgularında interferon tedavi yanıtında demir dağılımı ve fibrozis skorunun önemi. Türk Patoloji Dergisi, Cilt 16, sayı 1-2: 17-21, 2000.

Hakemli Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Derlemeler

 1. N. Tözün, O. Özdoğan. Enflamatuvar barsak hastalığında amip enfeksiyonu. Aktüel Tıp Dergisi. Cilt 1, sayı 2, 111-114, 1996.
 2. S. Başgül, O. Özdoğan, C. Kalaycı. HCV enfeksiyonunda interferon tedavisi. Aktüel Tıp Dergisi, cilt 2, no 3, 165-68, 1997.
 3. O. Özdoğan, T. Özdoğan, S. Özçay. Hepatorenal sendrom: Tanı ve patogenezde yenilikler. Sendrom, vol 10, no:5, 1998.
 4. Osman Cavit Özdoğan. Akut varis kanamalarının medikal tedavisi. Turk J Gastroenterol , 14: 5-9, 2003.
 5. .Osman Cavit Özdoğan. Hepatit C enfeksiyonunda sosyal damgalanma (Stigmatizasyon) sorunu. Güncel Gastroenteroloji, vol. 11, sayı 1, mart 2007.