1. Hepatorenal Sendrom patofizyolojisi ve klinik. Panel Konuşması. Turk Karaciğer Araştırmaları Derneği İstanbul Şubesi Paneli, Nisan 2001.
 2. Varis kanamalarının medikal tedavisi. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2003, Uzmanlık sonrası “Gatrointestinal Kanamalar” kursunda konuşma.
 3. Sinuzoidal obstrüksiyon sendromu. Panel konuşması. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2003, Turk Karaciğer Araştırmaları Derneği Panelinde konuşma.
 4. Hepatolojide çıkmaz sokaklar: Hepatorenal sendrom ve Hepatik Ansefalopati. Gastroenteroloji 2004, Güncel Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, 2004.
 5. Karaciğer biyopsisi yapardım. Hepatosellüler Karsinoma Güncel Bakış Sempozyumu, TKAD Aylık Toplantısı, İstanbul 2004.
 6. Kolitlerin tanım ve sınıflaması. Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesi Toplantısı,İstanbul, Mart 2005.
 7. Hepatosellüler Karsinoma Patogenezi. Güneydoğu Gastroenteroloji Günleri Sempozyumu, Elazığ 2005.
 8. Coagulapathy in Acute Liver Failure. Ege Universitesi Transplantasyon Günleri, İzmir, 2005.
 9. Barrett Özofagus Klinik Tanı. Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesi Toplantısı, İstanbul, 2005.
 10. Hepatorenal Sendrom. V. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 5-7 Haziran İstanbul, 2005.
 11. Klinisyen gözüyle varislerin tanımlanması: varisten kanama olmuş mu, olacak mı? TKAD mezuniyet sonrası eğitim toplantısı, İstanbul, 2006.
 12. Karaciğer hastalıklarında trombosit fonksiyon bozuklukları ve trombofili. VI. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi, İzmir, 2006.
 13. Karaciğer hastalıklarıcinsel yaşam ve yaşam kalitesi. TKAD Aylık bilimsel Toplantısı “ Karaciğer Hastalığı ve Cinsiyete özgü Farklılıklar” Sempozyumu, İstanbul, 2006.
 14. Deneysel Portal Hipertansiyon. Hepatoloji 2006, Ankara 2006.
 15. Hepatosellüler karsinoma: Transplantasyon şansı yok, ne yapmalı? 1. Hepatoloji Okulu, 22-25 Haziran, Nevşehir, 2006.
 16. ALT Normallerde Tedavi Veririm. Hepatit B Güncelleme Toplantısı, 12-13 Ocak, İstanbul 2007.
 17. Hepatit C, Steatos ve Metabolik Sendrom. TKAD Aylık Toplantısı “ Alkol dışı Yağlı Karaciğer Hastalığı”. 18 Nisan, 2007, İstanbul.
 18. Hepatosellüler Karsinoma Tedavisi. 6. Ulusal Hepatoloji Kongresi, Sabah Toplantısı, 7-10 Haziran, İstanbul, 2007.
 19. Hepatolojide SSS Smpozyumu. Delta Hepatiti Tedavide Engellerim Neler ? Tartışma. 16 Kasım 2007, İstanbul.
 20. Sepsis ve Karaciğer. 1. Marmara İç Hastalıkları Günleri, İstanbul, 2008.
 21. Kronik Hepatit bİnfeksiyonu ve Otoimmun Hepatit. İç Hastalıkları Uzmanlığı Güncelleme Kursu, 2-4 Mayıs, 2008, Antalya.
 22. Assit, Bakteriyel Peritonit ve Hepatorenal Sendrom Gelişmesi ve Önlenmesi. Hepatoloji 2008 Smpozyumu, 9-10 Mayıs, Ankara, 2008.
 23. Kronik C Hepatiti Tedavisi: Nüks edenlerde Tedavi. TKAD Hepatit C Güncelleme toplantısı, 11-13 Ocak, İstanbul, 2008.
 24. Karaciğer Sirozu Komplikasyonları ve Vakaya Dayalı Yaklaşım: Hepatorenal Sendrom. II. Hepatoloji Okulu. 30-31 Mayıs, Antalya, 2008.
 25. Sirotik Assit Tedavisi. Marmara İç Hastalıkları Günleri. 20-21 Şubat, İstanbul, 2009.
 26. Karaciğer Fibrozisinde Non-invazif Tanı araçları yeterli. Hepatoloji 2009 Sempozyumu, 9-11 Nisan, Ankara, 2009.
 27. Birinci basamakta siroz komplikasyonları. Aile Hekimliği Gastroenteroloji Kursu, Antalya, 2009.
 28. Delillerle Albumin ve Terlipressin Kullanım Önerileri. 7. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 10-13 Haziran, İzmir, 2009.
 29. Siroz Komplikasyonlarında Tartışmalı Konular. HWPG Ölçümü Yapılmalı mı? Ulusal Hepatoloji Kongresi, 10-13 Haziran, İzmir, 2009.
 30. Portal Hipertansiyon patogenez, tanı ve tedavisinde gelişmeler. TKAD İzmir Şubesi Aylık Davetli konuşma, 2010.
 31. Türkiye Hepatit B yol Haritası. HBV farkındalık çalışma gurubu toplantısı, 2010.
 32. Karaciğer Yetmezliği. 13.Toraks Derneği, İstanbul 2010.
 33. Akut fulminant hepatitte beyin ödemi. 8 ulusal Hepatoloji Kongresi, Ankara 2011.
 34. A Case of Hepatorenal Syndrome: WGO Regional meeting, Antalya 2011.
 35. Hepatocellular Carcinoma Introduction: Epidemyology, risk factors and staging. 1th International GI Cancers Conference. Antalya 2012
 36. Fibrozis ve Portal Hipertansiyonun HCC patogenez ve tedavisinde önemi. 4.Hepatoloji Okulu Bodrum 2012
 37. Risk of Hepatocellular Carcinoma ın patients with chronic HBV and prevention through treatment. Ankara International Symposium 2013
 38. Sinozioidal Obstruksiyon Sendromu. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2013.
 39. Akut Varis kanamalarının Endoskopik tedavisi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sempozyum 2013.
 40. Dünden bugüne karaciğer transplantasyonu, MASCO 2013.
 41. Refrakter asit hastalarımda elimi rahatlatan bir şeyler var mı? TKAD aylık toplantısı 2014.
 42. Posttransplant sistemik sorunlar ve yan etkileri. 12. Hepatoloji Sempozyumu, Ankara, 2014.
 43. PBS ve PSK’da yeni ne var. TKAD aylık toplantı 2015.
 44. Hepatosellüler Kanser Tedavisi 2015. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya 2015.
 45. Hepatosellüler Kanser 2016. 13.Ulusal HepatoGastroenteroloji Kongresi, Antalya Nisan 2016.
 46. Sirozda Kreatinin Yüksekliği. 6.Hepatoloji okulu, Antalya 2016.
 47. EASL 2016’DAN HCV İÇİN SEÇTİKLERİM. TKAD aylık toplantısı 2016.
 48. Kronik zeminde gelişen Akut karaciğer yetersizliği. Ulusal İç Hastalıkları toplantısı, Antalya 2016.
 49. Portal Gastropatinin Tanısı ve Yönetimi. TKAD Aylık Toplantısı. Kasım 2016.
 50. Dekompanze Sirozda Beta-Blokör Kullanımı.Hebipa Kongresi, Antalya 2017.
 51. Pre and Post Liver Transplantation HCV Treatment. TKAD Toplantısı, Mart 2017.
 52. HCV Epidemiyolojisi Viekirax / Exviera ile gerçek yaşam verileri. Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi Antalya 2017
 53. SOF/LED  Gerçek Yaşam Verileri. SBF Gastroenteroloji Günleri Nisan 2017
 54. Siroz Hastalarında SpontanEnfeksiyonlar Proflaksi ve Tedaviler. Ulusal Hepatoloji Kongresi, Antalya 2017
 55. Hepatorenal sendrom. 34.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya 2017.
 56. Tanı ve Yönetimde Biyomarker’lar: Bugünü ve Geleceği. Çukurova HCC Kongresi, Adana 2018.
 57. Overlap sendromlarda Doğru Tanı. TKAD Aylık Toplantı 2018.
 58. Yakın Gelecekte HBV’de Yeni Tedaviler Var Mı? Potansiyel Hedefler. 15.Hebipa Kongresi 2018, Antalya.
 59. Sirotik Hastada Böbrek Fonksiyon Bozukluğu. 7.Hepatoloji Okulu.Bodrum 2018.
 60. Minimal Hepatik Ensefalopati Nekadar Önemli. 35.UGH. Antalya 2018.
 61. PPI’lar Dost mu, Düşman mı? Marmara İç Hastalıkları Günleri. Ocak 2019.
 62. İnsan Vücudunda Keşfedilen Bir Organ “Mikrobiyata”: Bağırsaktaki Beyin. Marmara İç Hastalıkları Günleri. Ocak 2019.
 63. Refrakter Asit, Yüksek MELD, TIPS?. 12.Ulusal Hepatoloji Kongresi. Antalya 2019.
 64. Hematopoetik kök hücre naklinde hepatobiliyer komplikasyonlar. TKAD Aylık Toplantısı, Ekim 2019.
 65. Amilaz Yüksekliği ve Pankreatit. Marmara İç Hastalıkları Günleri. Ocak 2020.