Türk Gastroenteroloji Derneği

Karaciğer Araştırmaları Derneği

İstanbul Tabip Odası

European Association for the Study of Liver Disease